Introductie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht gegaan. De AVG dwingt bedrijven nu aan strengere wettelijke normen te houden. Voor ons geldt onder andere dat wij onze klanten en websitebezoekers goed en uitgebreid dienen te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Waarvoor verzamelen uw persoonsgegevens, wat is onze rechtmatige grondslag en met wie delen wij uw persoonsgegevens. Dit zijn een aantal vragen waarop u hieronder het antwoord kunt lezen.

De AVG heeft als doel om de persoonsgegevens van alle Europese burgers te beschermen, privacy is immers een grondrecht en grondrechten dienen per uitstek beschermd te worden tegen schendingen hiervan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar u als individu. Denk hierbij aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres zijn persoonsgegevens, echter achterhalen wij niet verdere persoonsgegevens door uw IP-adres te koppelen aan een naam of adres.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens als klant worden door ons verwerkt, dit is uiteraard om te voldoen aan uw wens om de door u bestelde producten op het juiste adres geleverd te krijgen en om een bevestiging van de koop in uw e-mailbox te ontvangen. Daarnaast kan het ook zijn dat u een van onze fijne producten cadeau doet en dit product bij de gelukkige wenst te bezorgen, dan verwerken wij dus ook de adresgegevens van deze ontvanger.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
 • Voor het uitvoeren van de koopovereenkomst die u met ons afsluit;
 • Voor het uitvoeren van het beroep op het herroepingsrecht;
 • Voor communicatiedoeleinden;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Voor het afhandelen van eventuele klachten;
 • Voor het verbeteren van onze website;
Welke gegevens verwerken wij?
 • NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Bankgegevens van klanten;
Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?
 • Ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Op grond van uw expliciete toestemming.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens met een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien het doel is gerealiseerd, dan verwijderen wij de gegevens die wij voor dit doel hebben verzameld.

De persoonsgegevens die u met ons deelt voor de koop van een van onze producten, daarvan bewaren wij de wettelijke verplichte gegevens om aan Belastingwet te voldoen. De termijn voor fiscale basisadministratie bedraagt zeven (7) jaar.

Uw e-mailadres die wij van u hebben gekregen voor de nieuwsbrief, vernietigen wij door dit uit ons systeem te halen op het moment u aan ons laat weten hier geen toestemming meer voor te geven. Te allen tijde kunt u zich hiervoor voor afmelden door ons te mailen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw (persoons) gegevens met partijen die ons helpen bij het voldoen aan de koopovereenkomst, het rondsturen van de nieuwsbrief en ter optimalisatie van onze website.

 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van de website;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het rondsturen van de nieuwsbrief;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het hosten van de zakelijke e-mail;
 • Met derde partijen die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van de online betalingsdiensten, zoals iDEAL en PayPal;
 • Met sociale mediaplatformen waarmee wij reclame maken voor ons bedrijf.

Van de volgende sociale media platforms hebben wij zogenoemde online buttons op onze website staan: Facebook en Instagram. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe deze social mediabedrijven omgaan met uw persoonsgegevens. Om te achterhalen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, stellen wij voor dat u op deze platforms zoekt naar de door hun gepubliceerde privacyverklaring.

Beveiliging

Onze website creëert een veilige verbinding met uw browser door een zogenoemde SSL-verbinding. Deze veilige verbinding herkent u aan het slotje die vóór www.skingourmet.eu staat. Hierdoor kunt u veilig online winkelen en hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw persoonsgegevens in de verkeerde handen terecht komen.

Welke rechten heeft u?

Intrekken van uw toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming – zoals bij de nieuwsbrief – dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking

Recht om te verzoeken voor inzage, te corrigeren en te verwijderen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht op een redelijke toegang tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u inzage mag hebben op de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn of de gegevensverwerking is irrelevant of tijdens ons verwerkingsproces is de wet overtreden, dan kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor een periode dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens kunnen controleren. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, zullen wij dit z.s.m. corrigeren.

Kennisgeving van uw rechten

Wij informeren u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn geverificeerd en indien gevraagd gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt. Wij zorgen ervoor dat u uw persoonlijke gegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbaar formaat, zoals een word of pdf-bestand. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enige hinder aan onze kant.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Stuur een e-mail naar hello@skingourmet.nl met het verzoek van welk recht u gebruik wilt maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat wij u kunnen identificeren.

Ná uw verzoek om uw rechten in te roepen, wordt u onverwijld, in ieder geval binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek, in kennis gesteld van het verzoek. Indien noodzakelijk kan dit termijn met twee (2) maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit daarvan. Over enige vertraging of verlenging zullen wij u binnen één (1) maand ná ontvangst van het verzoek informeren, met inbegrip van de redenen voor de vertraging.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website, onze webshop bijvoorbeeld, op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Hieronder leest u welke cookies wij gebruiken en bij 3) zullen wij nog nader uitleggen wat onze webshop hiermee doet.

 • Functionele cookies. Deze cookies mogen ingezet worden als de website anders niet goed werkt. Zonder deze cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk en werken webwinkelwagentjes of taalkeuzes niet.
 • Analytische cookies. Deze cookies mogen ingezet worden wanneer ze helpen om de website te verbeteren. Zulke cookies mogen geen of maar weinig gevolgen hebben voor uw privacy. Zie hieronder bij ‘Google Analytics’.
 • Alle andere cookies , zoals third-party cookies mogen alleen als wij u vooraf toestemming vragen. Zijn de cookies niet nodig voor een goede werking van de website? Of leveren ze risico op voor de privacy van bezoekers? Dan vragen wij u om toestemming vragen voordat uw organisatie zulke cookies plaatst. Dit geldt ook voor andere technieken die vergelijkbaar zijn met deze cookies.

Bij 3) ‘Alle andere cookies’, maakt onze webshop alleen gebruik van ‘Google Analytics’. Dit is geen marketingcookie, wel verwerken wij uw IP-adres om uw gedrag op onze webshop te analyseren. Wij kunnen naast uw IP-adres niet meer persoonsgegevens van u opvragen en/of verzamelen, wij analyseren enkel het gedrag van de websitebezoekers om onze website zo goed mogelijk te optimaliseren.  

Vragen en klachten?

Indien u vragen en/of een klacht heeft kunt u contact opnemen met hello@skingourmet.eu

Wij streven ernaar om vragen en/of klachten zo goed mogelijk af te handelen.

Indien u  niet tevreden bent over het afhandelen van uw klacht, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen?qa=klacht%20indienen&scrollto=1.

Wijzigen privacyverklaring

Wij van Map Your Skin hebben te allen tijden het recht om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen  om welke reden dan ook. De nieuwe publicaties worden geopenbaard op onze webshop: https://skingourmet.eu en onze website vertoont altijd de meest recente versie.

SCROLL UP